Túto zimu už v bratislavských uliciach zahynulo sedem ľudí. Desať sme však pred smrťou zachránili. Dnes však hrozí, že sa mnohí Bratislavčania bez domova ocitnú bez pomoci. Zúfalo nám chýbajú financie na činnosť v najchladnejšom období. Už sneží a mrzne vo dne aj v noci.
Potrebujeme vašu podporu, preto:
Voláme SOS!   Darujte, aby ľudia nezamrzli.

42 331,50 € z potrebných 30 000 €

Váš dar:

15 €
35 €
75 €

Darujte

Náš tím vo Vaguse už sedem rokov pomáha tisíckam ľudí bez domova. Robíme to profesionálne, s láskou a výsledkami. Pomoc človeku bez domova nepredstavuje iba jedlo a šatstvo. Ozajstná pomoc znamená dlhodobé poradenstvo našich kolegov so zamestnávaním, vďaka ktorému sa ľudia bez domova môžu z ulice vrátiť do plnohodnotného rodinného a pracovného života.

Nemrzne len telo, človek uviazne aj v riešení životnej situácie

Pomáhame ľuďom bez domova získať a udržať si prácu, bývanie či zbaviť sa dlhov. Výsledkom sú desiatky dlhodobo zamestnaných s pozitívnym integračným výsledkom. Vašich 75 eur dá šancu jednému človeku prostredníctvom odbornej a dlhodobej práce nášho tímu v integračných programoch.

Každý potrebuje jedlo, šaty, teplo, vodu a zdravie

Ak základné veci chýbajú, zamrzneme a nevieme sa pohnúť. Tento a iné problémy riešime vďaka kľúčovému projektu denného centra DOMEC. Každý deň ho navštívi 80, v mrazoch až 100 ľudí. Všetci získajú odborné poradenstvo a ľudský prístup. Naši skúsení kolegovia sa usilujú zmeniť ich sociálnu situáciu. Vašich 15 eur zabezpečí dvom ľuďom jeden deň bez hladu, zimy a samoty.

Ľudia bez domova sú v ohrození stále. Najväčším nebezpečenstvom je však mráz.

Náš terénny krízový tím v projekte STREETWORK zachraňuje ľudské životy. Počas zimy prevezieme do nocľahární 25 ľudí v ohrození života. Ročne pomôžeme viac ako 700 ľuďom bez domova v uliciach Bratislavy. Vašich 35 eur umožní jeden zásah nášho tímu, keď ku človeku v ohrození vyrazia sociálni pracovníci a poskytnú mu komplexné poradenstvo a možnosť prevozu do nocľahárne.

Darujte, aby ľudia nezamrzli

Situácia je vážna. Pre chýbajúce financie sa však môže stať, že naše služby Bratislavčankám a Bratislavčanom bez domova budeme musieť utlmiť.
Voláme SOS! Nedovoľme, aby ľudia zamrzli.
Každé darované euro nám pomôže, využijeme ho užitočne, transparentne a zodpovedne.Vagus

Občianske združenie Vagus od roku 2011 profesionálne pracuje s ľuďmi bez domova. Podarilo sa nám vytvoriť a udržať množstvo projektov a aktivít pre boj s extrémnou mestskou chudobou. Za svoju prácu sme získali ocenenenia doma i v zahraničí. Riešenie problematiky straty domova nemá na Slovensku dostatočné zastúpenie. Naše aktivity predstavujú dôležitý prínos pre pozitívne zmeny v spoločnosti a často suplujú povinnosti štátnych a komunálnych úradov.

Pre viac informácií kontaktujte

Mgr. Sergej Kára

Mgr. Sergej Kára
projektový riaditeľ OZ Vagus
0902 622 226
sergej.kara@vagus.sk

Vagus OZ

OZ Vagus
Račianska 78
831 02 Bratislava
www.vagus.sk

IČO 42185971
DIČ 2023420344